Visie op ouderbetrokkenheid

We vinden de samenwerking met ouders op de Wegwijzer erg belangrijk. Als er een goede samenwerking is tussen de leerkrachten en ouders, leren kinderen beter. Ook komt het ten goede van de sfeer op school. Daarbij komt ook dat we ouders nodig zijn om sommige activiteiten te ondersteunen en/of te organiseren.

Wij hebben onder leiding van het CPS met een aantal ouders en leerkrachten een document opgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van de 10 criteria die het CPS heeft voor ouderbetrokkenheid. Wilt u dat document lezen, klik dan hier.