Visie


Samen op weg! De 21ste eeuw stelt andere eisen aan zijn burgers dan voorheen. De wereld is kleiner geworden door sociale media en transport. Veranderingen volgen elkaar sneller op. Als nieuwe wereldburger sta je open voor de wereld om je heen en ben je zelfstandig, flexibel, creatief en onderzoekend om die veranderingen je eigen te maken. Je weet dat samenwerken en respect hebben voor je medemens de beste kansen bieden op succes. De Wegwijzer draagt bij aan de groei van zijn leerlingen tot die wereldburger, door veel aandacht te besteden aan de cognitieve vakken (lezen, rekenen, taal, spelling etc.) en daarnaast de creatieve ontwikkeling te stimuleren door een rijke leeromgeving waarin veel te ontdekken valt.

De school biedt een ontspannen en gestructureerd pedagogisch klimaat met oog voor verschillen tussen kinderen. Samen met de ouders werkt zij aan de maximale persoonlijke en intellectuele groei van de kinderen. Kernwaarden zijn respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
'Iedere dag willen we elk kind laten groeien tot een waardevol mens in deze wereld.'
De school vertrekt vanuit de Christelijke waarden, die staan voor dienstbaarheid, liefde, rechtvaardigheid en vertrouwen. Elk kind is welkom!