Visie

Ik ken jou! 

'Ik ken jou' loopt als een rode draad door onze school. Buiten alle methoden om, gaat het er in onze ogen om, elkaar te zien en te kennen.  

In de klas: Als leerkracht wil je je leerlingen kennen; weten wat ze nodig hebben op sociaal gebied en zien wat ze nodig hebben om de lesdoelen te bereiken. 

In de school: Het team kent elkaar, collega's kennen elkaars sterke punten en weten elkaar te vinden voor tips en hulp. We willen ook ouders leren kennen. Dit doen we via de startgesprekken en de voortgangsgesprekken. Daarnaast komt de leerkracht van de onderbouw op huisbezoek.  

CBS De Wegwijzer is een open christelijke school. Dat betekent dat iedereen zich welkom mag voelen. Wij laten kinderen kennismaken met het christelijk geloof. We vertellen de bijbelverhalen en praten met de kinderen over de betekenis die de verhalen in de wereld van nu voor hen kunnen betekenen. Naastenliefde en dat de wereld groter is, dan alleen de wereld om je heen, komen hier sterk in naar voren. Daarnaast vieren we de christelijke feesten. 


Op CBS De Wegwijzer willen we kinderen het leven leren. Wat je overkomt, daar heb je vaak weinig invloed op, de manier waarop je met tegenslagen omgaat, daar heb je wel een keuze in. Wij willen kinderen leren welke invloed ze zelf hebben over hun eigen gevoel van 'gelukkig zijn'. Dat betekent in de praktijk dat we leerlingen handvatten geven om zelf problemen of ruzies op te lossen, maar ook om zich bewust te worden van alle positieve dingen die hen overkomen. Hiervoor is een gevoel van veiligheid essentieel. Ook daarop wordt in de klassen veel ingezet. Ken jij jezelf? Ken je je goede eigenschappen en valkuilen?  

Als laatste de overdracht van een stevige basiskennis. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Leerlingen die bij ons van school gaan, kunnen zich in deze wereld redden, doordat ze een stevige basiskennis mee krijgen. Met deze kennis kunnen ze kritisch kijken naar bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van alle nieuwe media. Bij ons op school zullen kinderen digitale vaardigheden leren, zodat ze kunnen omgaan met alle mogelijkheden die de digitale wereld ons nu en in de toekomst biedt. We kiezen er bewust voor om dit via leerlijnen te doen en kiezen er ook bewust voor om het onderwijs niet volledig digitaal aan te bieden. Onze visie ‘Ik ken jou’ is daarvoor een belangrijke leidraad. Wij zien er een grote meerwaarde in om als leerling door een leerkracht gezien en gekend te worden, zonder dat een computer bepaalt welke volgende stap het beste zou zijn voor de ontwikkeling van een kind. 

Dat basiskennis als laatste wordt genoemd, heeft niet als reden dat dit het minst belangrijk is, het is onze hoofdtaak. Maar we zijn ervan overtuigd, dat het overdragen van kennis, niets zal opleveren wanneer wij de kinderen niet kennen of wanneer kinderen zich niet veilig voelen.  

Kernwaarden van de vereniging (VCOMOG):  

Zingeving 

Authenticiteit 

Verantwoordelijkheid 

Daar voegt de Wegwijzer aan toe:  

Ik ken jou 

De christelijke identiteit 

Het leven leren 

Sociale veiligheid  

Basiskennis